Dokument archiwalny
Konkurs dla młodych twórców i artystów "Stypendium Twórcze Miasta Krakowa".

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 2007
W roku 2007, w kolejnej edycji konkursu, Prezydent Miasta Krakowa przyzna młodym twórcom i artystom, którzy nie ukończyli 30 roku życia Stypendia Twórcze Miasta Krakowa.

Stypendia przyznawane są w następujących kategoriach:
- muzyka,
- teatr i sztuka estradowa,
- film,
- malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia,
- architektura i architektura wnętrz,
- literatura.
Stypendysta otrzymuje jednorazowe stypendium pieniężne oraz dyplom.

Formularz wniosku wraz ze szczegółową informacją o warunkach konkursu (Regulamin dla kandydatów) można pobrać ze strony intrnetowej www.bip.krakow.pl (Procedura KD-8) oraz na stanowisku Nr 6, w Kancelarii Magistratu przy Pl. Wszystkich Świętych ¾, tel.: (0-12) 616-1478.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów (wymagane zdjęcie kandydata) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2007 r. na tym samym stanowisku.

Informacje o konkursie i laureatach z lat ubiegłych zamieszczone zostały na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa: Stypendium Twórcze Miasta Krakowa.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa,
tel.: (0-12) 616-1914, (0-12) 616-1915.

Załączniki:
Wniosek

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAW DZIEDZIC, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ, KIEROWNIK REFERATU
Data wytworzenia:
2007-03-23
Data publikacji:
2007-03-23
Data aktualizacji:
2007-03-23