Dokument archiwalny
19.03.2007 r. - Nowa edycja konkursu na projekty Programu Leonardo da Vinci
EK-03.0718/48/07                                                     Kraków, dnia 19.03.2007 r.

Dotyczy: nowej edycji konkursu na projekty Programu Leonardo da Vinci


Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych
w Krakowie

W związku z nową edycją konkursu na projekty wymian i staży w ramach Programu Leonardo da Vinci przypominam Państwu, że termin zgłoszenia projektów do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji upływa 30 marca 2007 r. (w przypadku projektów przesyłanych za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego).
Ponadto proszę Państwa o zwrócenie uwagi na konieczność uwzględnienia formalnych kryteriów, jakie będą brane pod uwagę przez ww. Fundację w selekcjonowaniu wniosków, tj.:
• termin zgłoszenia,
• minimalna grupa partnerska,
• wnioskodawca instutucjonalny,
• język wniosku,
• oryginalny podpis osoby uprawnionej (podpisy składane kolorem niebieskim!),
• aktualny wniosek,
• listy intencyjne,
• budżet.
Poza formalnymi kryteriami przeprowadzana będzie również jakościowa selekcja wniosków
w zakresie następujących aspektów:
• uzasadnienie,
• precyzyjne określenie rezultatów,
• dobrze dobrani partnerzy,
• plan pracy,
• budżet.
Ponadto przypominam, że ogłoszenie wyników selekcji planowane jest na miesiąc czerwiec
2007 roku, a wyjazdy młodzieży w ramach projektów mogą być planowane do realizacji od 1 lipca 2007 roku do 31 maja 2009 roku.
Wszelkie informacje w sprawie projektów można uzyskać pod numerami tel.:
(22) 622 37 10; fax: (22) 622 37 10 w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie,
ul. Mokotowska 43.
Kontakt e-mailowy: www.leonardo.org.pl
leonardo-wymiany@frse.org.pl
leonardo-staże@frse.org.pl
leonardo-pilotaże@frse.org.pl

Z poważaniem,

Dyrektor Wydziału
/---/
Jacek Matuszek


Otrzymują:
1. Adresat,
2. aa

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EDUKACJI
Osoba odpowiedzialna:
JACEK MATUSZEK, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
STANISŁAW ZAMOJSKI, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2007-03-20
Data publikacji:
2007-03-20
Data aktualizacji:
2008-03-18