Dokument archiwalny
26.02.2007 r. - Dodatek motywacyjny dla nauczycieli za marzec 2007 roku.

EK-11.3014 - 03/07                       Kraków, 26.02.2007 r.

Dotyczy: dodatku motywacyjnego dla nauczycieli za marzec 2007 roku


Szanowni Państwo Dyrektorzy
Samorządowych Przedszkoli
Szkół i Placówek Oświatowych
Zespołów Ekonomiki Oświaty
            w KrakowieUprzejmie informuję, że 14 lutego 2007 roku Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr VI/76/07 w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Powyższa uchwała uprawomocni się 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, dlatego też dodatek motywacyjny dla nauczycieli za marzec br. należy wypłacić na podstawie uchwały C/1014/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 r.

W związku z powyższym należy poinformować nauczycieli, że dodatek motywacyjny został im przyznany na okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 marca 2007 roku.

O wejściu w życie uchwały RMK Nr VI/76/07 powiadomimy Państwa osobnym pismem.


Z poważaniem,

               Dyrektor Wydziału

                           /---/ 
                 Jacek Matuszek
Otrzymują:
1 x Adresaci
1 x aa


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EDUKACJI
Osoba odpowiedzialna:
JACEK MATUSZEK, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
STANISŁAW ZAMOJSKI, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2007-02-26
Data publikacji:
2007-02-26
Data aktualizacji:
2007-11-16