Dokument archiwalny
Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Z uwagi na liczne zapytania przedsiębiorców - informujemy, że art. 23-45 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807 z późn. zm.)- nie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2007r.
Zgodnie z art.1 pkt1 ppkt b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej - Dz.U. Nr 225, poz.1636 z 2006 r.- w/w przepisy wejdą w życie w dniu 1 października 2008 r.
Konsekwencją powyższej noweli jest dalsze obowiązywanie art.7-7i ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U Nr 101, poz.1178 z póżn. zm.), które tracą moc z dniem 30 września 2008 r.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
Osoba odpowiedzialna:
TADEUSZ CZARNY, P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2007-02-05
Data publikacji:
2007-02-05
Data aktualizacji:
2007-10-01