Dokument archiwalny
01.02.2007 r. - Wykorzystanie środków na zajęcia pozalekcyjne i profilaktykę uzależnień w 2006 roku
EK-11.3014 - 01/07                             Kraków, 31 stycznia 2007 roku

Dotyczy: wykorzystania środków na zajęcia pozalekcyjne i profilaktykę uzależnień w 2006 roku


Szanowni Państwo Dyrektorzy
Samorządowych Placówek Oświatowych
Zespołów Ekonomiki Oświaty
w Krakowie


W związku z licznymi rozbieżnościami pomiędzy faktycznymi wydatkami poniesionymi w 2006 roku na zajęcia pozalekcyjne i profilaktykę uzależnień,
a kwotami wykazywanymi w sprawozdaniach dotyczących tych wydatków proszę
o sporządzenie w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2007 roku zestawienia (wzór zestawienia – tabeli zostanie przekazany do placówki pocztą elektroniczną) wszystkich wydatków jakie otrzymała placówka zgodnie z :
• Zarządzeniem Nr 556/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2006 roku
(środki na zajęcia pozalekcyjne).
• Zarządzeniem Nr 1357/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2006 roku (środki na zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu tzw. „Otwarte sale”).
• Zarządzeniem Nr 2288/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 października 2006 roku (środki na profilaktykę uzależnień).
Wydatki wykazane w zestawieniu muszą być zgodne z Rb - 28 S - sprawozdaniem
z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006.
„Zestawienia” przygotowane przez Placówki obsługiwane przez Zespoły Ekonomiki Oświaty mają być zaakceptowane przez służby finansowo – księgowe ZEO, a następnie poprzez ZEO przekazane w terminie jw. (pocztą elektroniczną) do Wydziału Edukacji.
Zestawienie wydatków należy przesłać do Wydziału Edukacji pocztą elektroniczną na adres paleczag@um.krakow.pl.
Bardzo proszę o nie wprowadzanie żadnych zmian w tabeli. Jakakolwiek zmiana utrudni pracę przy opracowywaniu zbiorczych zestawień w Wydziale Edukacji.

Z poważaniem

               Dyrektor Wydziału
                 Jacek Matuszek

Otrzymują:
1 x Adresaci
1 x aa

Załączniki:
Sprawozdanie z zajęć (Excel)

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EDUKACJI
Osoba odpowiedzialna:
JACEK MATUSZEK, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
STANISŁAW ZAMOJSKI, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2007-02-01
Data publikacji:
2007-02-01
Data aktualizacji:
2007-05-29