Dokument archiwalny
Wymiana dowodów osobistych

Uprzejmie informujemy, iż ostateczny termin składania wniosków o wymianę książeczkowych dowodów osobistych nie uległ zmianie i upływa 31 grudnia 2007r.
Do dnia 31 marca 2008r. zachowują ważność jedynie te książeczkowe dowody osobiste, których posiadacze złożyli wnioski o wydanie nowych dokumentów do dnia 31 grudnia 2007r

Opłata za wydanie dowodu osobistego - 30 zł. Opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku o wyrobienie dowodu osobistego w kasie Urzędu Miasta Krakowa:

Centrum Administracyjne, al. Powstania Warszawskiego 10 - I piętro, ul. Wielicka 28A,
os. Zgody 2, parter lub na rachunek bankowy Urzędu: Bank Pekao S.A. 40 1060 0076 0000 3310 0002 5316

Wniosek o wyrobienie dowodu osobistego składa się osobiście. Dowód osobisty również odbiera się osobiście.

Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego od osób obłożnie chorych i kalekich w miejscu ich pobytu następuje po przedstawieniu przez opiekuna zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę lub kalectwo uniemożliwiające poruszanie się oraz uiszczeniu opłaty za wydanie dowodu osobistego.

Zgłoszenia należy składać:
- mieszkańcy Dzielnic I - VII (Śródmieście, Krowodrza) w budynku przy al. Powstania
Warszawskiego 10 Centrum Administracyjne box 73-75
- mieszkańcy Dzielnic VIII – XIII ( Podgórze) w budynku przy ul. Wielickiej 28A ,
stanowiska nr 3-5
- mieszkańcy Dzielnic XIV - XVIII (Nowa Huta) w budynku na os. Zgody 2,
parter - pokój nr 8 stanowisko nr 8.


Kontakt:
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic I – VII
30-549 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10, e-mail: eznekiew@um.krakow.pl

przyjmowanie wniosków – box. nr 73-75 tel. (012) 616-9125, (012) 616-9126,
(012) 616-9127
wydawanie dowodów osobistych – box nr 76, 77 tel. (012) 616-943, (012) 616-9141

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII – XIII,
30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A, e-mail: siepramo@um.krakow.pl

przyjmowanie wniosków – stan. nr 4 – 9, tel. (012) 616-5702, (012) 616-5703,
(012) 616-5704, (012) 616-5705, (012) 616-5706, (012) 616-5707
wydawanie dowodów osobistych – stan. nr 1,2 tel. (012) 616-5700, (012) 616-5701

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic XIV - XVIII
31-949 Kraków, os. Zgody 2, e-mail: nowakal@um.krakow.pl

Punkt informacyjny dot. spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych dla Dzielnicy Nowa Huta - pok. nr 9, tel. (012) 616-8762 czynny w poniedziałek godz. 9.00 – 16.45, od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 15.15
przyjmowanie wniosków – pok. nr 15, tel. (012) 616-8721, (012) 616-8722,
(012) 616-8730, (012) 616-8731, (012) 616-8854
wydawanie dowodów osobistych– pok. nr 16, tel. (012) 616-8719Procedura dotycząca wymiany dowodów osobistych


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
Osoba odpowiedzialna:
TADEUSZ CZARNY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2007-10-02
Data publikacji:
2007-10-02
Data aktualizacji:
2008-02-26