Dokument archiwalny
23.02.2007 - Szkolenie poświęcone zagadnieniom związanym z Lokalnym Programem Rewitalizacji

 

 

Szanowni Państwo

 

Urząd Miasta Krakowa serdecznie zaprasza w dniu 23.02.2007 r. o godzinie 900
na szkolenie poświęcone zagadnieniom związanym z Lokalnym Programem Rewitalizacji opracowywanym przez tutejszy Urząd.

 

Dzięki Programowi będzie istniała możliwość ubiegania się o środki finansowe z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację ściśle określonych projektów z zakresu rewitalizacji, w tym również przedsięwzięć służących ożywieniu społecznemu i gospodarczemu miast.

 

Beneficjentami Programu obejmującego m.in. projekty związane z mieszkalnictwem mogą być np. wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i in. Łączy się to jednak z koniecznością samodzielnego opracowania i złożenia wniosku, a także posiadanie wkładu własnego dla realizacji projektu. Wkład własny dla projektów współfinansowanych ze środków unijnych wynosi do 25 % wartości projektu. Każdy składany projekt musi mieć uregulowany stan prawny nieruchomości oraz posiadać niezbędną dokumentację, przede wszystkim studium wykonalności, pozwolenie na budowę i dokumentację techniczną.

 

Projekty wpisywane do programu rewitalizacji oraz wnioski składane o dofinansowanie tych projektów muszą spełniać szereg określonych wymogów, które zostaną omówione w ramach szkolenia.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o dokonanie zgłoszenia w terminie do dnia 22.02.2007 r. pod nr tel. 616 8262. Szkolenie będzie bezpłatne.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. Miejskiego Programu Rewitalizacji prosimy o kontakt z Wydziałem Strategii Rozwoju Miasta –e-mail:swiercka@um.krakow.pl

 

 

 

 

 

Załączniki:
Program Szkolenia

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
RENATA BIAŁEK, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2007-01-29
Data publikacji:
2007-01-29
Data aktualizacji:
2011-02-24