Dokument archiwalny
23.01.2007 - Ogłoszenie HACCP - terminy przesyłania sprawozdań


EK-08.43401-3/07                                       Kraków, 22 stycznia 2007 r. 

Dotyczy: terminów przesyłania sprawozdań.

Szanowni Państwo Dyrektorzy
zespołów ekonomiki oświaty,
szkół i placówek oświatowych


W związku z koniecznością przedstawienia Komisji Edukacji i Kultury Fizycznej stanu dostosowania istniejących bloków żywieniowych do norm HACCP i koniecznych dalszych działań, proszę o przesłanie informacji zgodnie z załączoną tabelą:
o placówki obsługiwane przez zespoły ekonomiki oświaty przesyłają informacje do ZEO,
o placówki samodzielne i zespoły ekonomiki oświaty (zbiorcze zestawienie) przesyłają do Wydziału Edukacji w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia br.


Ponadto przypominam:
o termin przesyłania do Wydziału Edukacji sprawozdania z realizacji zadań remontowych w roku budżetowym 2006 (w formie wydruku oraz dodatkowo pocztą elektroniczną na adres patulama@um.krakow.pl ) upływa w dniu 31.01.2007 r., o placówki, które nie przesłały sprawozdania z wykonania Uchwały nr LXXXIV/551/93 RMK z dnia 04.06.1993 r. w sprawie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży na terenie przedszkoli i szkół samorządowych w związku z możliwością uzyskiwania przez te placówki dochodów na dochody własne powinny go dostarczyć do 31.01.2007 r., o wzory tabel do ww. sprawozdań znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w dziale Ogłoszenia i Komunikaty – ogłoszenie Wydziału Edukacji.

 

         Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

                            /---/

             Beata Tracaka-SamborskaZałączniki:
Formularz sprawozdania [Excel]

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EDUKACJI
Osoba odpowiedzialna:
JACEK MATUSZEK, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
STANISŁAW ZAMOJSKI, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2007-01-23
Data publikacji:
2007-01-23
Data aktualizacji:
2007-05-29