Dokument archiwalny
obwieszczenie o wszczęciu postępowania

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Znak sprawy: GO-08.AK.7627-33/06 

                                                                      OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902), informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, znajdującym się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, w budynku na os. Zgody 2, pok. 414, zamieszczone zostały dane o wniosku:
Polskiej Telefonii Komórkowej " Centertel" Sp z .o.o. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa działającej przez pełnomocnika Pana Iwo Nowaka, ATEM Polska Sp.zo.o., ul. Francuska 70, Katowice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp.zo.o. Nr 2814 Biblioteka Jagiellońska zlokalizowanej na dachu budynku Biblioteki Jagiellońskiej i wewnątrz niego przy al. Mickiewicza 22 w Krakowie, polegająca na zainstalowaniu anteny radiolinii i trzech anten sektorowych wewnętrznych".

Jednocześnie informuje się, że z w/w wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 8. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 24.XI.2006 r.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
TADEUSZ FREISLER, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ZOFIA WAWAK, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2006-11-24
Data publikacji:
2006-11-24
Data aktualizacji:
2006-11-24