Dokument archiwalny
obwieszczenie o wszczęciu postępowania

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Znak sprawy: GO-08.RJ.7625-1-57/06 

                                                                     OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902), informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, znajdującym się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, w budynku na os. Zgody 2, pok. 414, zamieszczone zostały dane o wniosku:
P4 Sp z .o.o. ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa działającej przez pełnomocnika Pana Cypriana Marcisza ul. Głowackiego 33, 33-100 Tarnów , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr " KRA 0227" przy ulicy Cechowej 144 w Krakowie na działce o nr ewidencyjnym 99/6 obr 62 Kraków Podgórze.

Jednocześnie informuje się, że z w/w wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 8. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia23.XI.2006 r.  

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
TADEUSZ FREISLER, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ZOFIA WAWAK, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2006-11-23
Data publikacji:
2006-11-23
Data aktualizacji:
2006-11-23