Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Znak sprawy: GO-08.RJ.7625-1-75/06


                                                                  OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902), informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, znajdującym się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, w budynku na os. Zgody 2, pok. 414, zamieszczone zostały dane o wniosku: P 4 Sp. z o. o. ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa działającej przez pełnomocnika Pana Mariusza Zalejskiego 3GNS Sp. z o.o. ul. Bocheńskiego 99, 40-816 Katowice , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr " KRA 0167 B" na dachu budynku biurowego przy ulicy Rzemieślniczej 1 w Krakowie na działce o nr ewidencyjnym 158/2 obr 30 Podgórze.

Jednocześnie informuje się, że z w/w wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 8. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło 17.11.2006 r.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
TADEUSZ FREISLER, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2006-11-17
Data publikacji:
2006-11-17
Data aktualizacji:
2006-11-27