Dokument archiwalny
obwieszczenie o rozprawie administracyjnej

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
GO-08.AK.7625-1-32/06                                                            Kraków, 17.11.2006 r.                                                      OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902)

                                                   O G Ł A S Z A Mw dniu 18 grudnia 2006r. o godz. 11.00 otwartą dla społeczeństwa rozprawę administracyjną mającą na celu rozpatrzenie wniosku Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp.zo.o (02-222 Warszawa al. Jerozolimskie 181) reprezentowanej przez Pełnomocnika P. Marcina Banacha (Przedsiębiorstwo „Gawinex” Sp. z o.o., ul. Sosnowa 7, 44-203 Rybnik) o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o. nr 51301 „Kraków Cegielna” zlokalizowanej na dachu budynku w Krakowie, przy ul. Kołobrzeskiej 11.”


Rozprawa administracyjna odbędzie się w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2 – pok. 212 (II p).

Telefon kontaktowy 616-87-82.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
TADEUSZ FREISLER, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2006-11-17
Data publikacji:
2006-11-17
Data aktualizacji:
2006-11-17