Dokument archiwalny
20.10.2006 - II edycji programu wyrównywania szans edukacyjnych

 

***

EK – 02.43170 – 6 - 28/06                                                Kraków, 20 października 2006


dotyczy: II edycji programu wyrównywania szans edukacyjnych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek OświatowychInformuję, że Małopolski Kurator Oświaty ogłosił konkurs ofert na realizację II edycji Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. z terminem składania wniosków na 27 października 2006 r. Gmina Miejska Kraków zamierza ponownie przystąpić do konkursu składając wniosek w imieniu wszystkich szkół zainteresowanych realizacją programu i dlatego zwracam się z prośbą o wypełnienie formularza wniosku
o dofinansowanie realizacji programu w pkt. V – XV, co będzie jednoznaczne z deklaracją przystąpienia do niego.
Szczegółowe informacje na temat programu wraz z formularzem wniosku zostały umieszczone na stronie www.kuratorium.krakow.pl .
Przypominam, że program adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i placówek pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia, w których dochód w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj. 351 zł netto. Szkoły i placówki mogą otrzymać dofinansowanie tylko w wysokości 50% kosztów realizacji projektu.
Wypełnione wnioski należy przesłać na adres nykielki@um.krakow.pl w terminie do 25 października 2006 r. do godziny 12.00.


Z poważaniem

                Jan Żądło
Zastępca Dyrektora WydziałuOtrzymują:
1. Adresat,
2. a/a

  

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EDUKACJI
Osoba odpowiedzialna:
JACEK MATUSZEK, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
STANISŁAW ZAMOJSKI, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2006-10-20
Data publikacji:
2006-10-20
Data aktualizacji:
2007-01-03