Dokument archiwalny
obwieszczenie o wydaniu decyzji

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Znak sprawy: GO-08.GG.7625-3-19/06                                      Kraków, 18.10.2006 r.
     


                                                                       Zawiadomienie
o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902), informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, znajdującym się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, w budynku na os. Zgody 2, pok. 414, zamieszczone zostały dane o decyzji z dnia18.10.2006 r.znak: GO-08.GG.7625-3-19/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.:

„Zmiana użytkowania (przeznaczenia) części obiektu z funkcji powierzchni manewrowej na funkcję warsztatu mechanicznego oraz funkcji garażu na funkcję warsztatu blacharsko-lakierniczego przy Al. Pokoju 57 na działkach nr 3/12, 3/13, 3/14, 4 obr. 53 Nowa Huta”


Wnioskodawca:
Spółka ANWA sp. z o. o. al. Pokoju 57, 31-564 Kraków


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
TADEUSZ FREISLER, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2006-10-18
Data publikacji:
2006-10-18
Data aktualizacji:
2006-10-18