Dokument archiwalny
18.10.2006 - Podwyżka wynagrodzenia dla administracji i obsługi szkół

 

***


EK-07.3014-134/06                                                                                 Kraków, dnia 18.10.2006 r.


Dotyczy: podwyżek dla administracji i obsługi.


Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Przedszkoli, Szkół i placówek oświatowych,
Zespołów Ekonomiki OświatyUprzejmie informuję Państwa, że Rada Miasta Krakowa na sesji w dniu 13-09-2006 r. przyjęła Uchwałę Nr CXVI/1223/06 w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia obowiązującej wartości punktu dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w samorządowych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz Zespołach Ekonomiki Oświaty w Krakowie.
Powyższa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 617 z dnia 10 października 2006 roku i wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca bieżącego roku.
W załączeniu przekazujemy do Państwa wiadomości uchwałę oraz tabele zawierające stawki wynagrodzeń zasadniczych poszczególnych kategorii zaszeregowania i dodatków funkcyjnych pracowników administracji i obsługi.
Tabele o których wyżej, zostały opracowane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146 poz.1222 oraz Nr 160 poz. 1343 z 2005 roku, Dz.U. Nr 38 poz. 261 z 2006 roku) oraz Uchwały Rady Miasta Krakowa wymienionej na wstępie.
Proszę o naliczenie i wypłacenie (z wyrównaniem od 1 lipca 2006r) podwyżek, o których mowa powyżej, do końca października 2006 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU
     Jacek Matuszek


Otrzymują:
- Adresat w/g rozdzielnika,
- a/a

 

 

Załączniki:
Tabela Nr 2 - dodatki funkcyjne (pdf):
Tabela Nr 1 - wynagrodzenia zasadnicze (pdf):
Uchwała Nr CXVI/1223/06 (pdf):
Tabela Nr 2 - dodatki funkcyjne (pdf):
Tabela Nr 1 - wynagrodzenia zasadnicze (pdf):

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EDUKACJI
Osoba odpowiedzialna:
JACEK MATUSZEK, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
STANISŁAW ZAMOJSKI, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2006-10-18
Data publikacji:
2006-10-18
Data aktualizacji:
2007-01-03