Dokument archiwalny
16.10.2006 - Dotyczy: Wniosków o nagrody i stypendia edukacyjne Miasta Krakowa na rok 2007

 

***

EK-09.4354 - 8/06                                                        Kraków, 12 październik 2006 r.

Dotyczy: Wniosków o nagrody i stypendia edukacyjne Miasta Krakowa na rok 2007.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych
w Krakowie


W związku z upływającym 31 grudnia 2006 roku terminem składania wniosków o przyznanie w 2007 roku nagrody edukacyjnej Miasta Krakowa dla nauczycieli, pedagogów i uczniów szkół krakowskich oraz stypendium edukacyjnego Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich przypominam Państwu o możliwości ubiegania się o te wyróżnienia zgodnie z kryteriami i trybem uregulowanym Uchwałą Nr LXX/696/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 1997 roku w sprawie ustanowienia stypendium edukacyjnego Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich oraz Uchwałą LXX/697/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 1997 roku w sprawie ustanowienia nagrody edukacyjnej Miasta Krakowa dla nauczycieli, pedagogów i uczniów szkół krakowskich.
Bardzo proszę pamiętać przy składaniu wniosków na 2007r. o następujących sprawach: 
-  Nagrody i stypendia edukacyjne są najbardziej prestiżowymi wyróżnieniami przyznawanymi przez Miasto uczniom i nauczycielom, a więc kandydaci winni legitymować się szczególnymi osiągnięciami i uzdolnieniami, 
-  Nauczyciele typowani do nagrody edukacyjnej winni legitymować się w swej pracy zawodowej wcześniejszymi nagrodami i wyróżnieniami niższego stopnia (nagrody dyrektora, Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Krakowa), 
- Wnioski winny obejmować osiągnięcia kandydata z ostatnich 3 lat, 
-  Wnioski winny być wypełnione czytelnie (komputerowo) i spełniać wymogi formalne, określone w regulaminie (m.in. opiniowanie, opis sytuacji materialnej ucznia).

Mam nadzieje, że powyższe uwagi pomogą Państwu we właściwym przygotowaniu dokumentacji kandydatów do nagród i stypendiów edukacyjnych Miasta Krakowa.

                Z poważaniem,

          DYREKOR WYDZIAŁU
               Jacek Matuszek

Otrzymują:
1. Adresaci
2. A/a

 

Formularze zgłoszeniowe i szczegółowe informacje w BIP - Nagrody i stypendia edukacyjne Miasta Krakowa


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EDUKACJI
Osoba odpowiedzialna:
JACEK MATUSZEK, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
STANISŁAW ZAMOJSKI, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2006-10-16
Data publikacji:
2006-10-16
Data aktualizacji:
2007-05-29