Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 1/80 ul. Pużaka 6

 

 

1. Adres lokalu:                                           KRAKÓW, UL. PUŻAKA 6

2. Własność budynku:                                WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

3. Wielkość i struktura mieszkania:
1 POKÓJ
POW. UŻYTKOWA -  24,30 m2
KONDYGNACJA - PARTER

4. Wyposażenie techniczne:
CO, GAZ, ELEKTRYCZNOŚĆ, ŁAZIENKA

5. Stan techniczny lokalu:                         DOBRY


6. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych:           276,78 zł

7. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość:                              pokój z kuchnią, dwa pokoje 
- Wyposażenie techniczne:                     wszystkie urządzenia techniczne 
- Lokalizacja:                                           obojętna 
- Inne:                                                    wyłacznie w bloku, może być lokal zadłużony albo do remontu


8. Data złożenia oferty: 6 października 2006 r.


Uwaga: Oferta ważna jest przez okres jednego roku.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
RENATA BIAŁEK, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2006-10-11
Data publikacji:
2006-10-11
Data aktualizacji:
2011-02-16