Dokument archiwalny
Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Zarząd Zlewni w Krakowie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego tj. istniejącego wylotu brzegowego kanalizacji deszczowej do rzeki Białucha w km 1+570, budowę urządzenia wodnego tj. wylotu brzegowego kanalizacji deszczowej do rzeki Białucha w km 1+575 oraz na usługę wodną tj. odprowadzanie przez projektowany wylot brzegowy kanalizacji deszczowej do rzeki Białucha wód opadowych i roztopowych.

 

Link do obwieszczenia

 

Obwieszczenie pdf

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2020-07-02
Data publikacji:
2020-07-02
Data aktualizacji:
2020-07-02