Realizacja Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje, że na terenie Miasta Krakowa rozpoczęto realizację szczepień ochronnych przeciwko HPV w ramach kontynuacji Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków, rozpoczętego w 2019 roku. W latach 2020-2021 szczepienia będzie można realizować w następujących placówkach:

 

 1. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
  os. Na Skarpie 66
  31-913 Kraków
  nr tel. 12 622 94 63 oraz 734 218 445.

 2. NZOZ Przychodnia Salwatorska Sp. z o.o.
  ul. Komorowskiego 12/605
  30-106 Kraków
  nr tel. 12 683 05 13 oraz 12 421 87 97.

 

W ramach realizacji w latach 2020-2021 Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków, zwanego dalej Programem, podmioty lecznicze będą realizowały szczepienia wg następującej kolejności:

 1. dziewczęta, którym podmiot leczniczy udzielił uprzednio świadczenia w postaci pierwszej dawki szczepionki w ramach Programu;
 2. dziewczęta, które przyjęły pierwszą dawkę szczepionki w ramach Programu w innym podmiocie leczniczym;
 3. dziewczęta, które przyjęły pierwszą dawkę niezależnie od Programu (finansowaną z innych źródeł niż budżet Gminy Miejskiej Kraków);
 4. pozostałe dziewczęta.

W celu skorzystania z możliwości bezpłatnego zaszczepienia dziewcząt przeciw HPV, rodzice powinni pilnie skontaktować się z ww. podmiotami leczniczymi i ustalić możliwość i termin przeprowadzenia szczepienia. Liczba szczepionek jest ograniczona.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 616 94 97.

 

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA JABŁOŃSKA
Data wytworzenia:
2020-06-23
Data publikacji:
2020-06-23
Data aktualizacji:
2020-06-23