Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Miejskiej Kraków

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje, że Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Gminie Miejskiej Kraków. Funkcję będzie pełnił Pan Bogdan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami. 

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla UMK było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.

 

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne;
  • przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne;
  • monitorowaniem działalności Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Koordynator ds. dostępności będzie łączył nowe zadania z dotychczasowymi obowiązkami Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami, działając - tak jak do tej pory - w strukturze Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

 

Dane kontaktowe:

 

Koordynator ds. dostępności w Gminie Miejskiej Kraków - Bogdan Dąsal

adres do korespondencji: ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków

telefon: 12 616 5007, 504 188 394

e-mail: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.06.2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora ds. dostępności

 

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA WARCHOŁ
Data wytworzenia:
2020-06-10
Data publikacji:
2020-06-10
Data aktualizacji:
2020-06-16