Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Zielony Domek w czasie pandemii”. 

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: „Zielony Domek w czasie pandemii” przez Fundację Promyk z siedzibą przy ul. św. Marka 21A, 31-020 w Krakowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 czerwca 2020 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Rodziny, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, III piętro, pok. 4 lub drogą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

 

W załączeniu:

OFERTA

FORMULARZ

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANTONINA BIAŁEK
Data wytworzenia:
2020-06-05
Data publikacji:
2020-06-05
Data aktualizacji:
2020-06-05