Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wszczęcia postępowania na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami sposobu korzystania z nieruchomości.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 Kraków, dnia 29.05.2020 r

GS-14.6821.113.2019.JP                                                                                                   

GS-14.6821.3.2020.JP

GS-14.6821.118.2019.PM

 

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O OGRANICZENIE SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

 

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

 

informuję

 

o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Krakowie o ograniczenie na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka:

  • nr 123 obręb 50 jedn. ewid. Kraków-Krowodrza, utworzonej z parceli l. kat. 749/1, objętej wykazem hipotecznym Lwh 378 Olszanica, w którym jako właściciel figuruje osoba zmarła i nie zostali ustaleni wszyscy jej spadkobiercy (sprawa GS-14.6821.113.2019.JP);
  • nr 129/1 obręb 50 jedn. ewid. Kraków-Krowodrza, objętej księgą wieczystą KR1P/00154911/8, w której jako właściciel figuruje osoba zmarła i nie zostali ustaleni wszyscy jej spadkobiercy (sprawa GS-14.6821.3.2020.JP);
  • nr 732 obr. 33 jedn. ewid Kraków – Krowodrza, objętej księgą wieczystą KR1P/00002623/2, w której jako właściciel figuruje osoba zmarła i nie zostali ustaleni jej spadkobiercy (sprawa GS-14.6821.118.2019.PM).

 

Powyższe nieruchomości traktuje się jako nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości zostaną wszczęte postępowania o ograniczenie sposobu korzystania w przedmiotowych sprawach.

W związku z tym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w w/w terminie zgłosiły się do Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, 31-523 Kraków, ul. Kasprowicza 29, pokój 312, w godzinach 08.00 – 15.00 po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 12 616 98 92 lub 12 616 98 95 celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości.

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2020-05-29
Data publikacji:
2020-05-29
Data aktualizacji:
2020-05-29