Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WS. AU-02-3.6730.2.817.2019.ŁOK

Obwieszczenie ws. wydania decyzji nr AU-2/6730.2/250/2020 z dnia 25.05.2020 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek hali produkcyjnej: zakład ślusarsko-remontowy w zakresie dotyczącym budowy instalacji malarskiej w budynku zlokalizowanym na terenie bazy technicznej firmy P. B. P. Łęgprzem Sp. z o.o. na działce nr 12/216 obr. 55 Nowa Huta przy ulicy Plac Błonie-Beszcz w Krakowie”.

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, dnia 26.05.2020 r.

 

AU-02-3.6730.2.817.2019.ŁOK

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 25.05.2020 r. wydał decyzję nr AU-2/6730.2/250/2020 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek hali produkcyjnej: zakład ślusarsko-remontowy w zakresie dotyczącym budowy instalacji malarskiej w budynku zlokalizowanym na terenie bazy technicznej firmy P. B. P. Łęgprzem Sp. z o.o. na działce nr 12/216 obr. 55 Nowa Huta przy ulicy Plac Błonie-Beszcz w Krakowie”.

 

W związku z powyższym zawiadamia się o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie, z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzonych celem zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku

z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

 

Zapoznanie z aktami sprawy w lokalu organu administracji publicznej (tj. w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków) możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty

z inspektorem prowadzącym sprawę.

Kontakt z urzędem możliwy jest z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego).

 

Godziny kontaktu telefonicznego: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. od 7.40-15.00.

Inspektor prowadzący sprawę: Łukasz Okarmus, tel. nr 12 616 8176,

e-mail: lukasz.okarmus@um.krakow.pl.

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ OKARMUS
Data wytworzenia:
2020-05-26
Data publikacji:
2020-05-26
Data aktualizacji:
2020-05-26