Dokument archiwalny
wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 25.05.2020 r. do 14.06.2020 r. wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

 

  1. część działki nr 535/3, obręb 11-Krowodrza, al. Waszyngtona, na cel: ogródek działkowy nr 10 (ogródek działkowy), 1 pozycja na wykazie,

  2. część działki nr 550/6, obręb 21-Krowodrza, ul. Sokola, na cele: zieleń przydomowa, droga dojazdowa, dojście, 1 pozycja na wykazie,

  3. część działki nr 19/3, obręb 11-Podgórze, ul. Monte Cassino, na cel droga dojazdowa, 1 pozycja na wykazie,

  4. części działek nr 425/18i nr 614, obręb 5-Śródmieście, ul. Francesco Nullo, w celu eksploatacji wiaty śmietnikowej oraz na cele: dojście, na którym znajduje się trzepak oraz zieleń osłonowa, 1 pozycja na wykazie,

  5. części działek nr 110/52 i 114/34, obręb 2 – Nowa Huta, ul. Korfantego, na cele: dojście do posesji, dojazd do posesji (droga dojazdowa), 1 pozycja na wykazie,

  6. część działki nr 895, obręb 10 – Nowa Huta, ul. Magdaleny Samozwaniec, na cele: dojście i dojazd do posesji (droga dojazdowa) i zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie.

     

    wykazy nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LIDIA WOJTAS
Data wytworzenia:
2020-05-22
Data publikacji:
2020-05-22
Data aktualizacji:
2020-05-22