Bezpośrednia obsługa klientów w Wydziale Spraw Administracyjnych

Wydział Spraw Administracyjnych przypomina o braku konieczności stawiennictwa wszystkich stron w sytuacji osobistego załatwiania spraw urzędowych, w których występuje więcej niż 1 osoba. Wystarczy stosowne pełnomocnictwo. W szczególności w przypadku spraw załatwianych przez Wydział Spraw Administracyjnych przez wspólników spółek prawa cywilnego oraz handlowego.

Przypominamy, że osoby te mogą działać pojedynczo na podstawie pełnomocnictwa. Tożsama uwaga dot. małżonków, krewnych i bliskich strony postępowania administracyjnego (nie dotyczy to jednak udziału w rozprawach administracyjnych) lub umów cywilnoprawnych. W tym zakresie wystarczy obecność samej strony posiadającej pełnomocnictwo. Prosimy zgłaszać się do urzędu bez osób towarzyszących.

 

W razie wątpliwości co do możliwości załatwienia sprawy przez pełnomocnika lub treści pełnomocnictwa, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów

 

Ułatwi nam to szybszą i sprawniejszą obsługę oraz skróci czas Państwa wizyty w Magistracie.

 

Prosimy, aby mieli Państwo ze sobą własny długopis, przypominamy także o obowiązku zakrywania ust i nosa podczas wizyty w urzędzie (np. za pomocą maseczki).

 

Szczegółowe informacje o zasadach obsługi klientów znajdują się TUTAJ.

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ROBERT POPENDA
Data wytworzenia:
2020-05-20
Data publikacji:
2020-05-20
Data aktualizacji:
2020-05-20