Dokument archiwalny
Komunikat dot. otwarcia gminnych żłobków oraz prowadzonych na zlecenie miasta Krakowa

Informacja o terminie planowanego otwarcia żłobków samorządowych i prowadzonych na zlecenie miasta Krakowa.

Urząd Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że mając na uwadze ustalone w dniu 30 kwietnia 2020 r. przez Głównego Inspektora Sanitarnego wytyczne przeciwepidemiczne, które skutkują bezwzględną koniecznością zorganizowania pracy żłobków na nowo, w tym w zakresie liczby grup i miejsc w żłobku, przeprowadzenia wewnętrznej rekrutacji z uwagi na ograniczenia związane z liczbą miejsc, ustalenia liczebności niezbędnej kadry do zapewnienia prawidłowej pracy żłobka oraz wdrożenia reżimu sanitarnego i związanych z nim procedur postępowania i organizacji pracy żłobka, Prezydent Miasta Krakowa zwrócił się do dyrektorów żłobków z prośbą o podjęcie bardzo intensywnych działań tak, aby żłobki samorządowe oraz prowadzone na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków mogły zostać otwarte począwszy od dnia 11 maja 2020 r. Ostateczna decyzja o otwarciu danego żłobka uzależniona jest jednak od tego, czy w placówce zostaną wdrożone wszystkie wytyczne GIS. O wszystkich dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.

 

Jednocześnie rodziców dzieci uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje:

 

1) przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.;

2) również w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.

3) również ubezpieczonemu oraz funkcjonariuszowi, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którzy podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANTONINA BIAŁEK
Data wytworzenia:
2020-05-04
Data publikacji:
2020-05-04
Data aktualizacji:
2020-05-04