Dokument archiwalny
Komunikat ws. konkursu na przewóz osób pojazdami wolnobieżnymi na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto

Z uwagi na okoliczności związane z epidemią wirusa SARS-CoV-2, Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem Nr 824/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. umożliwił składanie ofert w konkursie na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto” – oprócz dotychczasowej formy pisemnej – również w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

 

Oferty w tej formie należy składać poprzez formularz ogólny złożenia pisma do Urzędu Miasta Krakowa, w terminie do 15 kwietnia 2020 r. W tytule pisma należy umieścić nazwę konkursu („Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”), a w treści pisma nazwę i adres oferenta. Podpisana elektronicznie kompletna oferta powinna zostać przesłana w ramach jednego pisma. Oferta oraz wszystkie załączniki do niej powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2020-04-03
Data publikacji:
2020-04-03
Data aktualizacji:
2020-04-03