Dokument archiwalny
obwieszczenie ds AU-02-2.6730.2.1304.2018.LBI

„Nadbudowa (zmiana geometrii dachu od strony podwórka wewnętrznego i podniesienie kalenicy budynku frontowego), przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne nieużytkowego poddasza kamienicy frontowej i oficyny położnych na działce nr 40 obr. 145 Śródmieście przy ul. Smoleńsk 35 w Krakowie”,

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

AU-02-2.6730.2.1304.2018.LBI Kraków, dnia 01.04.2020r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 01.04.2020 r. postanowienia na podstawie art. 36 w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kpa, Prezydenta Miasta Krakowa – Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, że postępowanie znak AU-02-2.6730.2.1304.2018.LBI w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Nadbudowa (zmiana geometrii dachu od strony podwórka wewnętrznego i podniesienie kalenicy budynku frontowego), przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne nieużytkowego poddasza kamienicy frontowej i oficyny położnych na działce nr 40 obr. 145 Śródmieście przy ul. Smoleńsk 35 w Krakowie”, nie może zostać załatwione w terminie.

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia:01.04.2020 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA BIŃCZYCKA
Data wytworzenia:
2020-04-01
Data publikacji:
2020-04-01
Data aktualizacji:
2020-04-01