Dokument archiwalny
Wyka zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Sodowej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 w okresie od 06.04.2020 r. do 26.04.2020 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kraków oznaczonych jako: zabudowanych nieruchomości gruntowych składających się z działki nr 219/22 o pow. 0,0002 ha i działki nr 231/2 o pow. 0,0131 ha położonych w obrębie 7 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ulicy Sodowej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Wykaz nieruchomości .

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BARBARA FRĄCZEK
Data wytworzenia:
2020-04-01
Data publikacji:
2020-04-01
Data aktualizacji:
2020-04-01