Dokument archiwalny
Obwieszczenie ws. AU-01-1.6740.1.76.2020.KPA

Budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem podziemnym dwustanowiskowym z częścią usługową, wewn. inst.: c.o., gazową, wod-kan., energii elektrycznej z wiz en. elektrycznej, inst. went-mech., wiz gazu, zewn. inst. kan. sanit., z przełożeniem zewn. inst. en. elektrycznej oraz rozbiórką słupa oświetleniowego i umartwienia odcinka wlz en. elektrycznej -zasilania oświetlenia na dz. nr 1174/998, 1174/999, 1174/1000 przy ul. Chełmońskiego, gm. m. Kraków

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                 Kraków, dnia 31.03.2020 r.

 

AU-01-1.6740.1.76.2020.KPA

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem podziemnym dwustanowiskowym z częścią usługową, wewn. inst.: c.o., gazową, wod-kan., energii elektrycznej z wiz en. elektrycznej, inst. went-mech., wiz gazu, zewn. inst. kan. sanit., z przełożeniem zewn. inst. en. elektrycznej oraz rozbiórką słupa oświetleniowego i umartwienia odcinka wlz en. elektrycznej -zasilania oświetlenia na dz. nr 1174/998, 1174/999, 1174/1000 przy ul. Chełmońskiego, gm. m. Kraków."

 

tut. organ wydał zawiadomienie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem w sprawie na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1, art. 40 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

 

Z treścią niniejszego wystąpienia, jak również z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Mogilska 41, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00

Stronom postępowania przysługuje również prawo wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 31.03.2020 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA DYBEK
Data wytworzenia:
2020-03-31
Data publikacji:
2020-03-31
Data aktualizacji:
2020-03-31