Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-01-3.6740.1.1863.2018.GGO.PST

„Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, wraz z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi, teletechnicznymi, wodno-kanalizacyjnymi w tym odcinkami poza budynkiem, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i oddymiania a także ciągami pieszymi przy ul. Masarskiej w Krakowie; dz. nr 197/5, 197/8 obr. 17 Śródmieście”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                                         Kraków, dnia 31 marca 2020 r.

AU-01-3.6740.1.1863.2018.GGO.PST

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 31.03.2020 r. postanowienia o braku możliwości załatwienia w terminie sprawy znak: AU-01-3.6740.1.1863.2018.GGO.PST dotyczącej wznowienia postępowania zakończonego wydaniem decyzji Nr 986/6740.1/2019 z dnia 29.05.2018 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, wraz z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi, teletechnicznymi, wodno-kanalizacyjnymi w tym odcinkami poza budynkiem, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i oddymiania a także ciągami pieszymi przy ul. Masarskiej w Krakowie; dz. nr 197/5, 197/8 obr. 17 Śródmieście”, (sprawa znak: AU-01-3.6740.1.320.2018.MBF).

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 31.03.2020 r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2020-03-31
Data publikacji:
2020-03-31
Data aktualizacji:
2020-03-31