Dokument archiwalny
Informacja o pracy USC podczas epidemii

Po niedawno opublikowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia o ogłoszeniu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, punkty obsługi klientów Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie są zamknięte dla bezpośredniej obsługi interesantów. Wyjątek stanowią sprawy związane z rejestracją bieżących zgonów (sporządzaniem aktów zgonów) oraz martwych urodzeń, która odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.40 do 15.20. Zgon można zarejestrować przy ul. Lubelskiej 29 i os. Zgody 2.

 

Należy pamiętać, że w okresie epidemii urząd działa w ograniczonej liczbie pracowników. Pracownicy USC pełnią dyżur tylko w sprawach pilnych i wynikających ze zdarzeń losowych. W związku z czym nie są w stanie realizować na bieżąco zamówień na odpisy aktów i zaświadczenia. Rozumiemy, że mogą wystąpić bardzo pilne przypadki, w których wymagane jest wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, w takiej sytuacji prosimy o skorzystanie z możliwości złożenie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP lub wrzucenia wniosku do specjalnego pojemnika znajdującego się w pobliżu wejścia do USC.

 

Prosimy o korzystanie z formularzy elektronicznych dostępnych są na stronie internetowej: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=29489&_ga=2.49228902.1786515945.1584346679-1186669349.1584346679

 

Telefony kontaktowe do poszczególnych referatów Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie według prowadzonych spraw dostępne są: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=115589&_ga=2.150817782.1786515945.1584346679-1186669349.1584346679

 

Pracownicy udzielają informacji i porad odnośnie realizacji spraw obywateli. Udzielanie informacji telefonicznej odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15. 30

 

Kontakt email: sc.umk@um.krakow.pl


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
EDMUND OLCZAK - DYREKTOR - KIEROWNIK USC
Osoba publikująca:
MARCIN ŻAK
Data wytworzenia:
2020-03-30
Data publikacji:
2020-03-30
Data aktualizacji:
2020-03-31