Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 12/6743.7/2020/ ul. Siemomysła /dz. nr 316/34 obr. 51 j. ewid. Podgórze

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.24.2020.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa w dniu 26.03.2020 r., Decyzją Nr 12/6743.7/2020 wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia: "Przebudowy sieci gazowej na dz. nr 316/34 obr. 51 j. ewid. Podgórze - Kraków ul. Siemomysła"

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA PALICHLEB
Data wytworzenia:
2020-03-27
Data publikacji:
2020-03-27
Data aktualizacji:
2020-03-27