Dokument archiwalny
obwieszczenie ds. AU-02-4.6730.2.1054.2018.LBI

Budowa budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, zjazdem, komunikacją wewnętrzną, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną oraz nadbudowa i przebudowa na cele mieszkalne budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 242/3, 243/5, 244/16, 243/9, 243/10, 243/7, 560/1, 569, 242/12, 243/14 obr. 3 Krowodrza, przy ul. Zakątek w Krakowie

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 27.03.2020r.

AU-02-4.6730.2.1054.2018.LBI

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy pn. „Budowa budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, zjazdem, komunikacją wewnętrzną, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną oraz nadbudowa i przebudowa na cele mieszkalne budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 242/3, 243/5, 244/16, 243/9, 243/10, 243/7, 560/1, 569, 242/12, 243/14 obr. 3 Krowodrza, przy ul. Zakątek w Krakowie”,

 

tut. Prezydent Miasta Krakowa wystąpił w dniu 27.03.2020 r. o uzgodnienie projektu decyzji z dnia 29.08.2019 r. do Marszałka Województwa Małopolskiego, Ministra Środowiska, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie.

 

Z treścią niniejszego wystąpienia, jak również z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. od 7.40-15.00. Inspektor prowadzący sprawę: Lucyna Bińczycka, tel. nr 12 616 81 59, e-mail: Lucyna.Binczycka@um.krakow.pl

 

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 27.03.2020 r.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA BIŃCZYCKA
Data wytworzenia:
2020-03-27
Data publikacji:
2020-03-27
Data aktualizacji:
2020-03-27