Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Sidzińska w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa i przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 24/31, 272/4, 24/22, 29/3, 29/4, 269/2, 269/4, 280/1, 280/2 obr. 69 j. ewid. Podgórze oraz 170/1 obr. 70 j. ewid. Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.75.2020.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sidzińskiej odcinki S1-S23 i S21-S21.2 oraz budowy i przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sidzińskiej na odcinku 1-22 i 1a-5a w Krakowie, polegających na:

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 170/1 obr. 70 j. ewid. Podgórze, 24/31, 24/22, 269/2, 269/4, 272/4 obr. 69 j. ewid. Podgórze

- budowie sieci wodociągowej (odcinek 1a-5a, 11-12) na dz. nr 24/22, 29/3, 29/4, 269/2 obr. 69 j. ewid. Podgórze

- przebudowie sieci wodociągowej (odcinek 1-11, 12-22) na dz. nr 269/2, 29/3, 269/4, 280/1, 280/2 obr. 69 j. ewid. Podgórze.

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA PALICHLEB
Data wytworzenia:
2020-03-26
Data publikacji:
2020-03-26
Data aktualizacji:
2020-03-26