Dokument archiwalny
ds. AU-02-5.6730.2.915.2019.EDA

„Budowa budynku usługowego z garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami prąd, wod-kan, c.o. i c.w.u., z układem komunikacyjnym: budowa drogi do garażu podziemnego, zewnętrznych miejsc postojowych, chodnika, na działkach nr 228/6, 230, 231/3, 231/4, 233/1 obr.33 Podgórze, z wjazdem z działki nr 302/30 obr. jw. z ul. Ruczaj w Krakowie, infrastruktura techniczna na działce nr 302/30 obr.jw.”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                               Kraków, dnia 23.03.2020r.

AU-02-5.6730.2.915.2019.EDA

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 22.01.2020r. postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa o przesunięciu terminu zakończenia sprawy na podstawie art. 36 kpa do dnia 21.05.2020r. w postępowaniu znak: AU-02-5.6730.2.915.2019.EDA o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku usługowego z garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami prąd, wod-kan, c.o. i c.w.u., z układem komunikacyjnym: budowa drogi do garażu podziemnego, zewnętrznych miejsc postojowych, chodnika, na działkach nr 228/6, 230, 231/3, 231/4, 233/1 obr.33 Podgórze, z wjazdem z działki nr 302/30 obr. jw. z ul. Ruczaj w Krakowie, infrastruktura techniczna na działce nr 302/30 obr.jw.”.

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 23.03.2020r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
EWELINA DATOŃ-KRĘCICHWOST
Data wytworzenia:
2020-03-23
Data publikacji:
2020-03-23
Data aktualizacji:
2020-03-23