Dokument archiwalny
ds. AU-02-5.6730.2.952.2019.EDA

„budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną, z budową dojścia i dojazdu, budowa podziemnych szczelnych zbiorników na wody opadowe na działce nr 44/6 obr.3 Podgórze, budowa wjazdu z działki nr 44/3 na działkę nr 44/6 obr.3 Podgórze w rejonie ul. Dąbrowa w Krakowie”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA              Kraków, dnia 23.03.2020r.

AU-02-5.6730.2.952.2019.EDA

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 22.01.2020r. postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa o przesunięciu terminu zakończenia sprawy na podstawie art. 36 kpa do dnia 23.05.2020r. w postępowaniu znak: AU-02-5.6730.2.952.2019.EDA o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną, z budową dojścia i dojazdu, budowa podziemnych szczelnych zbiorników na wody opadowe na działce nr 44/6 obr.3 Podgórze, budowa wjazdu z działki nr 44/3 na działkę nr 44/6 obr.3 Podgórze w rejonie ul. Dąbrowa w Krakowie”

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 23.03.2020r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
EWELINA DATOŃ-KRĘCICHWOST
Data wytworzenia:
2020-03-23
Data publikacji:
2020-03-23
Data aktualizacji:
2020-03-23