Dokument archiwalny
obwieszczenie ds. AU-02-1.6730.6.20.2018.LBI

„Budowa budynku mieszkalnego oficyny tylnej w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na dz. nr 19 obr. 116 Śródmieście wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 19, 149 obr. jw. przy ul. Krowoderskiej 62 w Krakowie ”,

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 23.03.2020 r.

AU-02-1.6730.6.20.2018.LBI

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 23.03.2020 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wznowienia postepowania zakończonego ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Krakowa Nr AU-2/6730.2/3335/11 z dnia 07.11.2011 r. ustalającą warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego oficyny tylnej w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na dz. nr 19 obr. 116 Śródmieście wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 19, 149 obr. jw. przy ul. Krowoderskiej 62 w Krakowie”.

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 23.03.2020 r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. od 7.40-15.00. Inspektor prowadzący sprawę: Lucyna Bińczycka, tel. nr 12 616 81 59, e-mail: Lucyna.Binczycka@um.krakow.pl

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA BIŃCZYCKA
Data wytworzenia:
2020-03-23
Data publikacji:
2020-03-23
Data aktualizacji:
2020-03-23