Archiwum BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Dokument archiwalny
Komunikat dotyczący odpustów na ul. Prostej oraz ul. Poległych w Krzesławicach

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w związku z wprowadzeniem na terytorium RP stanu zagrożenia epidemicznego oraz z uwagi na dynamiczny rozwój obecnej sytuacji w Polsce i na świecie związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID – 19,

mając na uwadze ryzyko oraz zagrożenia z tym związane, niniejszym informuje, iż zezwolenia na prowadzenie handlu okazjonalnego podczas tradycyjnych odpustów na ul. Prostej oraz na ul. Poległych w Krzesławicach nie będą wydawane.

Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe zagwarantowanie, że do dnia planowanej daty odpustów sytuacja epidemiologiczna na terenie kraju unormuje się na tyle, że gromadzenie się znacznej ilości osób w jednym miejscu nie będzie stwarzać zagrożenia dla powstania potencjalnego ogniska zakaźnego.

 

Szczegóły: https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/krakow-odwoluje-emaus/


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARCIN HANCZAKOWSKI
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF TURMIŃSKI
Data wytworzenia:
2020-03-19
Data publikacji:
2020-03-19
Data aktualizacji:
2020-03-20