Dokument archiwalny
KOMUNIKAT DLA PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH Z KTÓRYMI GMINA MIEJSKA KRAKÓW ZAWARŁA UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI NA DZIECI OBJĘTE OPIEKĄ ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO LUB DZIENNEGO OPIEKUNA.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje, że wysokość i zasady ustalania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, w okresie zamknięcia placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 spowodowanego wykonaniem polecenia administracji rządowej związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 (koronawirusowi), nie ulegają zmianie i dotacja będzie przez Gminę Miejska Kraków wypłacana zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami.

 

Dodatkowe informacje w tym zakresie zostaną przekazane podmiotom, z którymi Gmina zawarła umowy dotacyjne, na wskazane do korespondencji adresy e-mail.

 

Informacje w ww. zakresie udzielane są także pod numerami tel.: 12 616-92-84 i 12 616-92-27.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA WOŹNIAK
Data wytworzenia:
2020-03-19
Data publikacji:
2020-03-19
Data aktualizacji:
2020-03-19