Archiwum BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Dokument archiwalny
Uchylenie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Armii Krajowej w Krakowie oraz w sprawie lokalizacji pomnika

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, że zostały uchylone uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Armii Krajowej w Krakowie oraz w sprawie lokalizacji pomnika. W związku z powyższym wszelkie dotychczasowe ustalenia w przedmiocie formy i miejsca budowy przedmiotowego pomnika nie są prawnie obowiązujące.

Podjęcie dalszych działań na rzecz powstania pomnika uzależnione jest od wyniku konsultacji społecznych w formule panelu obywatelskiego w sprawie formy uczczenia pamięci na terenie miasta Krakowa Żołnierzy Armii Krajowej.

 

Rada Miasta Krakowa 27 marca 2019 roku podjęła uchwałę nr XII/189/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej. Jednostką realizującą przedmiotowe konsultacje jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Konsultacje te nie zostały jeszcze zakończone.

 

W związku z powyższym nie można jednoznacznie określić kiedy, w jakiej formie i w jakiej lokalizacji powstanie pomnik upamiętniający Żołnierzy Armii Krajowej.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARCIN HANCZAKOWSKI
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF TURMIŃSKI
Data wytworzenia:
2020-03-18
Data publikacji:
2020-03-18
Data aktualizacji:
2020-03-18