Dokument archiwalny
AKTUALIZACJA- konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia pilotażowego Programu Ograniczania Emisji Komunikacyjnej.

W związku z rozpoczynającymi się od 13 marca do 3 kwietnia konsultacjami społecznymi w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia pilotażowego Programu Ograniczania Emisji Komunikacyjnej, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne w związku z występowaniem koronawirusa, uprzejmie informuję, że zmieniono formułę konsultacji.

W związku z rozpoczynającymi się od 13 marca do 3 kwietnia konsultacjami społecznymi w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia pilotażowego Programu Ograniczania Emisji Komunikacyjnej, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne w związku z występowaniem koronawirusa, uprzejmie informuję, że zmieniono formułę konsultacji.

 

Nie będzie otwartych spotkań z mieszkańcami oraz dyżuru eksperckiego mających się odbyć 18 i 25 marca br. W zamian za to zorganizowane zostaną dyżury telefoniczne w dniach 18 i 25 marca w godz. 9.00-15.00 pod numerem telefonu: 12 616 8848.

Ponadto, uwagi, wnioski i propozycje zmian można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2020r. w następujący sposób:

 

• przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl

• wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział ds. Jakości Powietrza, Rynek Podgórski 2,

30 - 533 Kraków

• dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibie Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1 (pok. 8), 30 - 533 Kraków lub w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 (pok. 3),

• przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje- POEK”.

 

Projekt uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne są:

 

• na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu, www.dialoguj.pl

• na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl/,

• w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu, ul. Bracka 10 (pok. 3), 31-005 Kraków, w okresie trwania konsultacji społecznych,

• w wersji papierowej w punkcie informacyjno-doradczym Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1 (pok. 8), 30-533 Kraków

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN URBAŃCZYK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOROTA KUREK
Data wytworzenia:
2020-03-13
Data publikacji:
2020-03-13
Data aktualizacji:
2020-03-16