Dokument archiwalny
Komunikat Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie

Wstrzymanie wszystkich planowanych do przeprowadzenia w siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie (ul. Dekerta 24) badań lekarskich i posiedzeń składów orzekających.

W związku z rozszerzaniem się epidemii koronawirusa COVID-19, Przewodniczący Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności informuje, iż od dnia 16.03.2020 r. do dnia 27.03.2020 r. (włącznie) wstrzymane zostają wszystkie planowane do przeprowadzenia w siedzibie Zespołu (ul. Dekerta 24) badania lekarskie i posiedzenia składów orzekających, podczas których wydawane są orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 

W związku z powyższym wszystkie osoby, które otrzymały zawiadomienie o konieczności stawiennictwa w dniach od 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. proszone są o nie stawianie się w wyznaczonych terminach. O nowych terminach rozpatrzenia Państwa spraw zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnymi zawiadomieniami.

 

 

Równocześnie zwracam się z prośbą o rezygnację z osobistego załatwiania spraw urzędowych związanych z: orzekaniem o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, uzyskaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności oraz kart parkingowych w celu ograniczenie bezpośredniego kontaktu z Miejskim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie do niezbędnego minimum.

 

Biorąc pod uwagę rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa, apeluję do Państwa o rozwagę w kontaktach z Miejskim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie w celu minimalizacji ryzyka mogącego powstać zarówno dla Państwa, jak i pełniących swoje obowiązki pracowników obsługi administracyjnej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
RAFAŁ WARDĘGA
Data wytworzenia:
2020-03-13
Data publikacji:
2020-03-13
Data aktualizacji:
2020-03-13