Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Gościnna w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 375/1, 374/1, 357/9, 357/8 obr. 93 Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.28.2020.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 375/1, 374/1, 357/9, 357/8 obr. 93 Podgórze, ul. Gościnna w Krakowie.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2020-03-05
Data publikacji:
2020-03-05
Data aktualizacji:
2020-03-05