Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Przebudowa przyziemia budynku pawilonu D1 dla potrzeb Działu Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z budową murów oporowych, schodów zewnętrznych, zadaszeń wejść do budynku oraz instalacji wewnętrznej kanalizacji deszczowej na działce nr 246/56 obr. 47 Nowa Huta na os. Na Skarpie w Krakowie"


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2020-03-04
Data publikacji:
2020-03-04
Data aktualizacji:
2020-03-04