Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-01-2.6740.1.2678.2019.EDS

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma segmentami nadziemnymi zlokalizowanymi na wspólnym garażu podziemnym z wewnętrznymi instalacjami wewnątrz budynku: wentylacji mechanicznej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wody, c.o., elektrycznymi, wewnętrznymi podziemnymi instalacjami: kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, kanalizacji sanitarnej, elektrycznymi, wewnętrznym układem drogowym z parkingami po wcześniejszej rozbiórce budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem oraz istniejącymi elementami infrastruktury: przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej, napowietrznego przyłącza energii elektrycznej na działkach nr 580/11, 580/12, 580/13, 594/1, 595 obr. 29, jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w Krakowie.”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                                              Kraków, dnia 03.03.2020r.

AU-01-2.6740.1.2678.2019.EDS

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Dotyczy: odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18.02.2020 nr 306/6740.1/2020 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na:

 

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma segmentami nadziemnymi zlokalizowanymi na wspólnym garażu podziemnym z wewnętrznymi instalacjami wewnątrz budynku: wentylacji mechanicznej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wody, c.o., elektrycznymi, wewnętrznymi podziemnymi instalacjami: kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, kanalizacji sanitarnej, elektrycznymi, wewnętrznym układem drogowym z parkingami po wcześniejszej rozbiórce budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem oraz istniejącymi elementami infrastruktury: przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej, napowietrznego przyłącza energii elektrycznej na działkach nr 580/11, 580/12, 580/13, 594/1, 595 obr. 29, jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w Krakowie.”

 

 

Zgodnie z art. 132 K.P.A. organ architektoniczno- budowlany, przesłał do Wojewody Małopolskiego – Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Infrastruktury, Oddział Architektury, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków akta sprawy, sygnatura znak: AU-01-2.6740.1.2678.2019.EDS dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji j.w. wraz z odwołaniem, 1 ezg projektu budowlanego (2 tomy) i aktami sprawy.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2020-03-03
Data publikacji:
2020-03-03
Data aktualizacji:
2020-03-03