Dokument archiwalny
Oferta dotycząca świadczenia usług weterynaryjnych.

W związku z realizacją zapisów Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020 tut. Wydział zwraca się z prośbąo informację, czy deklarują Państwo swój udział w akcji związanej z wykonywaniem kastracji, sterylizacji, znakowania oraz szczepień wolno żyjących kotów i sprzedażą środków służących do odrobaczania oraz zwalczania pasożytów zewnętrznych u wymienionych zwierząt oraz wykonywaniem kastracji, sterylizacji i znakowania kotów posiadających właściciela.

Deklarując swój udział w akcji należy mieć na uwadze, że w ewentualnie zawieranych umowach wprowadzony zostanie zapis, iż do lecznicy koty dostarczać mogą wszystkie organizacje społeczne biorące udział w akcji, karmiciele kotów oraz właściciele legitymujący się upoważnieniem wydanym przez Urząd Miasta Krakowa,

a termin przyjmowania zwierząt musi być niezwłoczny (w ciągu 48 h od zgłoszenia).

W przypadku odmowy przyjęcia zwierzęcia lub wyznaczenia odległego terminu jego przyjęcia umowa może zostać rozwiązana.

 

W przypadku wyrażenia zgody, proszę o podanie następujących danych:

 

  • nazwisko i imię,
  • adres zamieszkania/zameldowania,
  • siedziba działalności gospodarczej,
  • NIP,
  • REGON,
  • nr konta,
  • czy wykonawca jest podatnikiem podatku VAT,
  • nr telefonu.

 

Powyższe dane zostaną wykorzystane przy sporządzaniu umowy.

 

Jednocześnie proszę o przedłożenie oferty zawierającej:

 

1. cenę ..................zł (brutto), cenę ………… zł (netto), VAT…..…….. % - w odniesieniu do sterylizacji jednej kotki (wraz z czyszczeniem uzębienia, oznaczeniem- przycięciem ucha, zabezpieczeniem zwierzęcia przed pasożytami zewnętrznymi

i wewnętrznymi) wraz z przetrzymaniem kota po zabiegu.

 

2. cenę ..................zł (brutto), cenę ………… zł (netto), VAT…..…….. % - w odniesieniu do kastracji jednego kota (wraz z czyszczeniem uzębienia, oznaczeniem - przycięciem ucha, zabezpieczeniem zwierzęcia przed pasożytami zewnętrznymi i wewnętrznymi) wraz z przetrzymaniem kota po zabiegu.

 

3. cenę ..................zł (brutto), cenę ………… zł (netto), VAT…..…….. % - w odniesieniu do wydawanych środków odrobaczających dla kotów wolno żyjących: Milbemax (dawka dla jednego dorosłego kota).

 

4. cenę ..................zł (brutto), cenę ………… zł (netto), VAT…..…….. % - w odniesieniu do wydawanych preparatów stosowanych do zwalczania inwazji pcheł, kleszczy, osobno: Advocate, Fiprex (dawka dla jednego dorosłego kota).

 

6. cenę ..................zł (brutto), cenę ………… zł (netto), VAT…..…….. % - w odniesieniu do szczepionki na tzw. koci katar – Nobivac Tricat Trio wraz z przetrzymaniem kota po podaniu szczepionki.

 

7. cenę ..................zł (brutto), cenę ………… zł (netto), VAT…..…….. % - w odniesieniu do szczepionki na białaczkę – Purevax RCPCh FeLV wraz z przetrzymaniem kota po podaniu szczepionki.

 

8. cenę ..................zł (brutto), cenę ………… zł (netto), VAT…..…….. % - w odniesieniu do wykonania pojedynczego testu na białaczkę.

 

9. cenę ..................zł (brutto), cenę ………… zł (netto), VAT…..…….. % - w odniesieniu do szczepionki na wściekliznę – Purevax Rabies wraz z przetrzymaniem kota po podaniu szczepionki.

 

10. cenę ………..……zł (brutto), cenę ………… zł (netto), w tym stawka VAT ….…… % – w odniesieniu do wykonania trwałego znakowania jednego kota.

 

 

Proszę podać ile kotów może być przetrzymywanych w lecznicy w tym samym czasie.

 

Warunkiem podpisania umowy jest możliwość przetrzymywania wolnożyjących kotów (co najmniej kilku jednocześnie) przed w trakcie zabiegu i po zabiegu w lecznicy w miejscu zabezpieczonym przed dostępem innych zwierząt oraz osób trzecich. Proszę o uwzględnienie przetrzymywania kotów w lecznicy na czas wykonania niezbędnych zabiegów w cenach kastracji, sterylizacji i innych zabiegów wymienionych w ofercie.

 

Organizacje społeczne wyznaczą osoby, które będąc „społecznymi opiekunami” wolno żyjących kotów, będą odpowiedzialne za ich dostarczenie i odebranie po zabiegach z lecznicy, będą także upoważnione do odbioru środków odrobaczających i preparatów, o których mowa w pkt 3 i 4. Dodatkowo takimi osobami mogą być karmiciele zarejestrowani w Urzędzie Miasta Krakowa.

 

Proszę o odpowiedź w terminie do 6 marca 2020 r. na adres e-mail: ws.umk@um.krakow.pl

 

 

Po zabiegu kastracji lub sterylizacji lekarz dokonuje stanu kondycyjnego kota i podejmuje decyzje o podaniu szczepionek oraz związanym z tymi zabiegami przetrzymywaniem kota (zgodnie ze sztuka lekarską).

Podanie oraz wybór rodzaju szczepionki w zależności od sytuacji epizootycznej, wieku i kondycji kota dokonuje lekarz weterynarii.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2020-02-28
Data publikacji:
2020-02-28
Data aktualizacji:
2020-03-04