Dokument archiwalny
Informacja o powołaniu komisji konkursowej

W dniu 26 lutego 2020 r., Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 października 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”. Link do zarządzenia: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=122255


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANTONINA BIAŁEK
Data wytworzenia:
2020-02-27
Data publikacji:
2020-02-27
Data aktualizacji:
2020-02-27