Dokument archiwalny
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zarządzeniem Nr 415/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 lutego 2020 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert dotyczący realizacji w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”.

 

Zobacz więcej: OTWARTE KONKURSY OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE W DZIEDZINIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2020-02-19
Data publikacji:
2020-02-19
Data aktualizacji:
2020-02-19