Dokument archiwalny
Informacja o powołaniu komisji konkursowej

W dniu 13 lutego 2020 r., Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 kwietnia 2022 roku w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Kurczaba 2 w Krakowie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.  Link do zarządzenia:  https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=121943


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANTONINA BIAŁEK
Data wytworzenia:
2020-02-18
Data publikacji:
2020-02-18
Data aktualizacji:
2020-02-18